कार्यालय समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना

जाडो मौसमलाई मध्यनजर गर्दै १ मंसिरदेखि २९ माघ २०७९ (नोभेम्बर १७, २०२२ देखि फेब्रुअरी १२, २०२३) सम्म मार्टिन चौतारी कार्यालय बिहान १०:०० देखि बेलुका ४:०० बजेसम्म खुला रहने जानकारी गराउछौँ ।