पुस्तकालय सूचना (माघ २२–२३, २०७९)

विशेष कारणवश २०७९ माघ २२ र २३ गते मार्टिन चौतारी पुस्तकालयको पत्रपत्रिका सेवा (News Archives) बन्द रहने तथा पुस्तकालयको अन्य सेवा भने खुला रहने  जानकारी गराइन्छ ।