माघ २८, २०८० (February 11, 2024) आइतबारका दिन संगृहित सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारणले मार्टिन चौतारी पुस्तकालय बन्द हुने जानकारी गराइन्छ ।

सूचना

माघ २८, २०८० (February 11, 2024) आइतबारका दिन संगृहित सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारणले मार्टिन चौतारी पुस्तकालय बन्द हुने जानकारी गराइन्छ । यसबाट पाठकलाई हुने असुविधाका लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ ।