कार्यालय समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना

This is to inform you all that our office time will be 10:00 am - 4:00 pm during winter effective from 1  Mangsir to 29  Magh 2078.

जाडो मौसमलाई मध्यनजर गर्दै १ मंसिरदेखि २८ माघ २०७८ सम्म मार्टिन चौतारी कार्यालय बिहान १०:०० देखि बेलुका ४:०० बजेसम्म खुला रहने जानकारी गराउछौँ ।