सार्वजनिक विद्यालयमा पढेकालाई कलेजमा भर्ना पाउन र राम्रो नतिजा ल्याउन कस्तो सहायता आवश्यक पर्छ ?

- प्रत्यूष वन्त, स्रोचिस कार्की

Discussion Type: Mangalbaarey | Date: 15 May 2018 | Time: 03:00 PM

Details

श्रोचिस कार्की, कार्यकारी निर्देशक, समानता फाउण्डेशन (र प्रत्यूष वन्तसँग संवाद)

- प्रत्यूष वन्त, स्रोचिस कार्की

Past Events