साइबर कानून, साइबर अपराधको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालबाट हुने गाली बेइज्जती

- श्रीकृष्ण भट्टराई

Discussion Type: Research Seminar Series | Date: 15 Jan 2023 | Time: 03:00 PM

Details

15 January 2023/१ माघ २०७९ (आइतबार, दिउँसो ३ बजे)
Research Seminar Series
साइबर कानून, साइबर अपराधको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालबाट हुने गाली बेइज्जती
श्रीकृष्ण भट्टराई, न्यायधीश, अर्घाखाँची जिल्ला अदालत

- श्रीकृष्ण भट्टराई

Past Events