दिपेन्द्र लामाद्वारा निर्देशित घामपानी

- Dipendra Lama

FICSON Film Series Organized by Film Critics Society Nepal

Discussion Type: Film@Chautari | Date: 17 May 2018 | Time: 03:00 PM

Details

दिपेन्द्र लामाद्वारा निर्देशित घामपानी (नेपाल, सन् २०१७, ११० मिनेट)

- Dipendra Lama

Past Events