गुरुङहरूको औपचारिक शिक्षामा पहुँच : मणिसिंह गुरुङ र गोर्खा पाठशाला, शिलाङको कथा (सन् १९१५–१९५०)

- रुख गुरुङ

Discussion Type: Mangalbaarey | Date: 17 Oct 2023 | Time: 03:00 PM

Details

17 October 2023/३० असोज २०८० (मंगलबार, दिउँसो ३ बजे)
गुरुङहरूको औपचारिक शिक्षामा पहुँच :  मणिसिंह गुरुङ र गोर्खा पाठशाला, शिलाङको कथा (सन् १९१५–१९५०)
रुख गुरुङ, मार्टिन चौतारी

- रुख गुरुङ

Past Events