मधेश प्रदेशमा सञ्चार माध्यमका प्रादेशिक संरचनाको अवस्था

- श्यामसुन्दर यादव

Discussion Type: Mangalbaarey | Date: 03 Jan 2023 | Time: 03:00 PM

Details

3 January 2023/१९ पुस २०७९ (मंगलबार, दिउँसो ३ बजे)
मधेश प्रदेशमा सञ्चार माध्यमका प्रादेशिक संरचनाको अवस्था
श्यामसुन्दर यादव, अध्यक्ष, आमसञ्चार प्राधिकरण, मधेश प्रदेश

- श्यामसुन्दर यादव

Past Events