विद्यालय शिक्षामा जनशक्ति विकास र शैक्षिक व्यवस्थापन

- ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

Discussion Type: Mangalbaarey | Date: 25 Apr 2023 | Time: 03:00 PM

Details

25 April 2023/१२ वैशाख २०८० (मंगलबार, दिउँसो ३ बजे)
विद्यालय शिक्षामा जनशक्ति विकास र शैक्षिक व्यवस्थापन
ईश्वरीप्रसाद पोखरेल, उपसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

- ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

Past Events