नेपालमा विद्यालय शिक्षा : इतिहास, राजनीति र समाज

- मानुषी यमि भट्टराई, टीका भट्टराई

Discussion Type: Research Seminar Series | Date: 18 Dec 2022 | Time: 03:00 PM

Details

18 December 2022/३ पुस २०७९ (आइतबार, दिउँसो ३ बजे)

पुस्तक छलफल

नेपालमा विद्यालय शिक्षा : इतिहास, राजनीति र समाज

टीका भट्टराई, शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र मानुषी यमी भट्टराई, नेपाल समाजवादी पार्टी

- मानुषी यमि भट्टराई, टीका भट्टराई

Past Events