सपनाहरूको अवसर : बसाईँ सराई र नेपाल सरकारको नयाँ शहर अवधारणा

- शैल श्रेष्ठ, एकराज अधिकारी

Discussion Type: Research Seminar Series | Date: 06 Aug 2023 | Time: 03:00 PM

Details

6 August 2023/२१ साउन २०८० (आइतबार, दिउँसो ३ बजे)
सपनाहरूको अवसर : बसाईँ सराई र नेपाल सरकारको नयाँ शहर अवधारणा
एकराज अधिकारी, परियोजना निर्देशक, नयाँ शहर आयोजना, शहरी विकास मन्त्रालय र शैल श्रेष्ठ, कार्यक्रम निर्देशक, दिगो विकास इन्स्टिट्युट

- शैल श्रेष्ठ, एकराज अधिकारी

Past Events