How to Get MC's Books for Your Library

मार्टिन चौतारीबाट प्रकाशित पुस्तक तथा समाज अध्ययन जर्नल सकेसम्म सबै क्षेत्रका पाठकहरूको सहज पहुँचमा पुग्न सकोस् भन्ने हेतुले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका स्कुल/क्याम्पसका पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालयहरूलाई वितरण गर्ने गरिएको छ । सम्बन्धित पुस्तकालयबाट प्राप्त हुने अनुरोधका आधारमा सो पुस्तकालयको पृष्ठभूमि र उसले प्रदान गर्ने सेवाबारे आवश्यक जानकारी लिई प्रदान गरिएका सामग्रीको सदुपयोग हुने सुनिश्चित देखिएमा उक्त पुस्तकालयलाई पुस्तक तथा जर्नल नि:शुल्क दिने गरिन्छ । यदि तपाईंको पुस्तकालयमा मार्टिन चौतारीले प्रकाशन गरेका कुनै सामग्री चाहनुहुन्छ भने यो फाराम भर्नुहोस्।