Research Briefs

Building upon its high degree of credibility as a non-partisan and grounded research centre, Martin Chautari has been publishing research briefs since 2009. These publications inform and communicate complex ideas and at times, present viable policy choices. These publications aim to further public dialogue.

कुनै दलविशेषको पक्षमा नलाग्ने र गहन अनुसन्धान गर्ने थलोका रूपमा परिचय बनाएको मार्टिन चौतारीले आफ्नो परिचयमा अर्को इँटा थप्दै सन् २००९ देखि नीति-पत्र/शोध-स‌ंक्षेप प्रकाशनमा पनि संलग्न हुँदै आएको छ। विवादास्पद मुद्दाहरूबारे दलीय आधारमा जुन ध्रुवीकृत बहस हुने गरेका छन् तिनमा यी नीति-पत्र/शोध-स‌ंक्षेपले गहन विश्लेषणयुक्त दृष्टि प्रदान गर्छन्। सार्वजनिक संवादलाई प्रोत्साहित गर्न यी नीति-पत्र/शोध-स‌ंक्षेप विशेष उपयोगी ठहरिएका छन्।

The Quality Bottleneck

The Quality Bottleneck

Research Brief No. 19