Additional Discussions

Next to its regular schedule, Martin Chautari also organises additional discussions. Since 1 February 2005, most of these debates have been related to political issues.

Discussion > Additional Discussions On

Reforming Medical Education in Nepal; Sharing North American/Caribbean Experience

Discussion > Additional Discussions On

धर्मनिरपेक्षता, इसाइ धर्म र वर्तमान अवस्था

इन्टिट्यूट फर सोसियो कल्चरल रिसर्च एण्ड एनालाइसिससँगको सहकार्यमा "सामाजिक सांस्कृतिक संवाद शृंखला"
Discussion > Additional Discussions On

Shenang Gyamjo Tamang's Super Monk Nepal and Jhalo

FICSON Film Series Organized by Film Critics Society Nepal
Discussion > Additional Discussions On

समय चित्र र सिनेमा दर्शन

Philosophy Discussion Organized by Nepal Darsan Adhyayan Kendra
Discussion > Additional Discussions On

जातव्यवस्था र आन्तरिक विभेद : किन बाहुनले बाहुनलाई र दलितले दलितलाई भेदभाव गर्छन् ?

Dalit Discussion Series Jointly Organized with Dalit Reader