विकास विमर्श : अपर तामाकोशी प्रभावित दूङ ह्युल लप्सिफेदी प्रतिरोधको कथा

Discussion Type: Mangalbaarey | Date: 04 Jan 2022 | Time: 03:00 PM

Details

Resource persons: आर के तामाङ, प्रवक्त्ता, राष्ट्रिय सीमान्तिकरण विरुद्ध अभियान नेपाल (समान-नेपाल); इन्द्र कुमारी तामाङ, अपर तामाकोशी प्रभावित; र सूर्य तामाङ, संयोजक, अपर तामाकोशी पीडित संघर्ष समाज

 जुम आईडीका लागि तलको लिंकमा नाम दर्ता गर्नुहोस् :
https://bit.ly/31g6Zyr

Past Events