विपद्का बेला विद्यालय शिक्षा : भूकम्प (२०७२) र कोभिड-१९ महामारीमा नेपालको अनुभव

Discussion Type: Mangalbaarey | Date: 07 Dec 2021 | Time: 03:00 PM

Details

Resource person: रुख गुरुङ; सन्जिला मोक्तान; र देवेन्द्र उप्रेती; मार्टिन चौतारी 
Date: 07 Dec 2021 (२१ मंसिर २०७८)
Time: 3:00 pm

Past Events