कोरोना महामारीले जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा पारेको संकट

- कुमार पाण्डे

Discussion Type: Mangalbaarey | Date: 21 Jul 2020 | Time: 03:00 PM

Details

21 July 2020/६ साउन २०७७ (मंगलबार, दिउँसो ३ बजे)
कोरोना महामारीले जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा पारेको संकट
कुमार पाण्डे, उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इपान)

- कुमार पाण्डे

Past Events