जलविद्युत विकासमा अबका चुनौतीहरू

- कुमार पाण्डे

Discussion Type: Mangalbaarey | Date: 24 Jan 2023 | Time: 03:00 PM

Details

24 January 2023/१० माघ २०७९ (मंगलबार, दिउँसो ३ बजे)
जलविद्युत विकासमा अबका चुनौतीहरू
कुमार पाण्डे, जल विद्युत उत्पादक

- कुमार पाण्डे

Past Events