जलवायुको दृष्टिकोणबाट नेपाल तराईमा शितलहरको उत्पत्ति र फैलावट

- ङमिन्द्र दाहाल

Discussion Type: Mangalbaarey | Date: 11 Jan 2022 | Time: 03:00 PM

Details

मधेश छलफल शृंखला
(नेपाल मधेश फाउण्डेशन र मार्टिन चौतारीको संयुक्त आयोजना)

Resource persion: डा. ङमिन्द्र दाहाल, जलवायुविद्

- ङमिन्द्र दाहाल

Past Events