नेपालमा सिनेमाको प्राज्ञिक अध्ययनका दुई दशक

- नवनिधि दाहाल, रामराजा दाहाल

Discussion Type: Research Seminar Series | Date: 07 May 2024 | Time: 03:00 PM

Details

7 May 2024/२५ वैशाख २०८१ (मंगलबार, दिउँसो ३ बजे)
नेपालमा सिनेमाको प्राज्ञिक अध्ययनका दुई दशक

रामराजा दाहाल
प्रधानाध्यापक, ओस्कार इन्टरनेशनल कलेज (कलेज अफ फिल्म स्टडिज)

नवनिधि दाहाल
प्राज्ञिक संयोजक, ओस्कार इन्टरनेशनल कलेज (कलेज अफ फिल्म स्टडिज)

- नवनिधि दाहाल, रामराजा दाहाल

Past Events