क्षेत्रीय मिडियाः विगत र वर्तमान


Price: Rs. 200
  • Editorप्रत्यूष वन्त
  • Pages:326
  • Publisher:मार्टिन चौतारी / सामाजिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र / थापाथली , काठमाडौ
  • Published Date:17.03.2002
  • ISBN:99933-396-0-1

More