मिडियाको चिरफारः केही सामाजिक सन्दर्भ


Price: Rs. 150
  • Editors:प्रत्यूष वन्त, Ramesh Parajuli
  • Pages:200
  • Publisher:मार्टिन चौतारी र सामाजिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द
  • Published Date:17.06.2003
  • ISBN:99933 782 8 3

More

Thinking About History
CBS: 104

Thinking About History

ISBN: 978-9937-594-25-9