वातावरणीय न्यायको सहरी सन्दर्भः पोखराको एक अध्ययन


Price: Rs. 125
  • Editors:Dr Jagannath Adhikari
  • Pages:160
  • Publisher:मार्टिन चौतारी र सामाजिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र
  • Published Date:17.03.2003
  • ISBN:99933 782 5 9

More

Thinking About History
CBS: 104

Thinking About History

ISBN: 978-9937-594-25-9