सार्वजनिक विद्यालयहरूको सञ्चालन-प्रकृया (गभर्नेन्स) सम्बन्धी सर्वेक्षण २०७५ को नतिजाबारे छलफल

- देवेन्द्र उप्रेती, लोकरञ्‍जन पराजुली, रुख गुरुङ

Discussion Type: Mangalbaarey | Date: 19 Feb 2019 | Time: 03:00 PM

Details

Research Seminar Series

सार्वजनिक विद्यालयहरूको सञ्चालन-प्रकृया (गभर्नेन्स) सम्बन्धी सर्वेक्षण २०७५ को नतिजाबारे छलफल

लोकरञ्जन पराजुली, देवेन्द्र उप्रेती र रुख गुरुङ, मार्टिन चौतारी

- देवेन्द्र उप्रेती, लोकरञ्‍जन पराजुली, रुख गुरुङ

Past Events