मिडियाको अन्तर्वस्तु विविध विश्लेषण


Price: Rs. 150
  • Editors:प्रत्यूष वन्त, Ramesh Parajuli, Rama Parajuli
  • Pages:252
  • Publisher:मार्टिन चौतारी / सामाजिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र / थापाथली , काठमाडौँ
  • Published Date:17.04.2002
  • ISBN:99933-396-1-X

More

Thinking About History
CBS: 104

Thinking About History

ISBN: 978-9937-594-25-9