विशेष कारणवश जेठ २८–३२, २०८१ (जुन १०–१४ , २०२४) सम्म मार्टिन चौतारी पुस्तकालयको पत्रपत्रिका सेवा कक्ष बन्द रहनेछ ।

विशेष कारणवश जेठ २८–३२, २०८१ (जुन १०–१४ , २०२४) सम्म मार्टिन चौतारी पुस्तकालयको पत्रपत्रिका सेवा कक्ष बन्द रहनेछ । तर पुस्तक सर्कुलेशन डेस्क भने खुला रहने जानकारी गराइन्छ । यसबाट पाठकलाई हुने असुविधाका लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ ।